aaa

אל חגית הגעתי אחרי מספר ניסיונות לא מוצלחים עם מרפאות בעיסוק בעקבות המלצה מקרוב משפחה.

חגית היא אישה חמה, נעימה ומעל הכל מקצועית!!

אחרי ששלחה לי שאלונים למילוי הכינה תכנית עבודה מאד מפורטת ומאד פשוטה  ליישום .

חגית מאד אוהבת את המקצוע שלה ובעלת ידע רב וזה ניכר לאורך כל הדרך .

כששיתפתי אותה בדברים שיהיה לי יותר  קשים  ליישם מיד הציעה פתרונות יישומים אחרים .

חגית מאד מסורה לכל מקרה בו מטפלת וזמינה לליווי באמייל, טלפון ובמקרה שלי אפילו סקייפ.

מאד ממליצה

ח. ארה"ב   4.9.16