aaa

היי חגית

התחלנו את התהליך ודי מהר, כפי שאת יודעת, חל שיפור.

היא גרבה גרביונים. סירוק פעם בשבוע. רוגע. קצת פחות התקפי כעס.

עדיין כוססת ציפורניים במרץ. לא שומרת על מרחב אישי.

אולם הפעילות שביצענו בהנחייתך קידמה אותה בהקשר של תחושה של כל הסובבים אותה שהיא הרבה יותר מווסתת.

גם האינטראקציות בגן יותר נעימות.

הגננת אפילו מצליחה לראות שהיא ילדה מאוד …

תודה על הכל,

ע.  רמת גן   14.3.16

( זהו מייל עדכון  שקבלתי אחרי תרגול של חודשיים מיום קבלת תכנית התרגול. הסרתי את הפרטים המזהים ).