aaa

תודה לך חגית,

הולך ממש טוב בעקבות התרגול שנתת לנו,

זה בעיקר בא לידי ביטוי בהרבה פחות תנועתיות,

הוא מאד נעים לדברי המורה.

היא מציינת שלעיתים עדיין זז בשיעורים אבל הציונים והידע בין הטובים בכיתה

ולכן

בעיקר העלית למודעות שלנו באבחון את הגורמים וזה מה שגרם לנו להתייחס לבעיה אחרת .

 

ק.   קריית ביאליק  20.6.15