aaa

קיבלנו המלצה חמה להגיע לחגית דרך קרובי המשפחה, שגם בתם עברה טיפול אצלה.

בסקפטיות וזהירות מסוימת פנינו לאבחון ,ואחר כך התחלנו בטיפול (הילד, בן 7 שלנו סובל מרגישות יתר תחושתית, ובאבחון הסתבר מעוד כמה דברים).

אנחנו כמעט שנה אחרי  ולא ברור איך ומה בדיוק, אבל זה פשוט עובד. ילד שלנו יוצר קשרים חברתיים בקלות רבה יותר, מצליח להתגבר יותר על מכשולים, דברים שהפריעו פעם כבר לא מפריעים יותר באותה עוצמה, והחשוב מכל ,אנחנו מרגישים שהילד שלנו פשוט  נהיה בטוח יותר בעצמו ונינוח יותר.

אז אולי הוא פשוט התבגר, אבל אולי לא…

וכמובן, לכל אורך הדרך  חגית ליוותה אותנו ברצינות רבה, הייתה שם בהתלבטויות , הקדישה מזמנה, ולא ויתרה בדרכה העדינה והמכבדת במקומות החשובים באמת.

מבחינתנו , היה בהחלט שווה לנו.

מ.  , משגב  28.9.14