aaa
מלאו את השאלון שלהלן ואני חוזרת אליכם עם המשך האבחון והטיפול >>> 

הוויסות החושי שלנו מושפע מהתפקוד הנוירולוגי. ישנם קולטנים שונים בכל מערכת חושית ואלו מעבירים מסרים למערכת הנוירולוגית אשר בסופו של דבר מפרשת את הגירוי. המערכת הנוירולוגית יכולה לפרש את הגירוי "על פי המצופה", להרגיש אותו בעוצמה חזקה או להפך, לחוש חוסר. במקרים של פירושים קיצוניים (שאינם בשל גירוי חזק או חלש במיוחד) יהיה תת או יתר גירוי.

מהו תת גירוי של ויסות חושי?

תת גירוי הוא מצב בו האדם (ילד או מבוגר) אינו חווה את הגירויים אם אלו לא עוצמתיים. אפשר לחוות את תת הגירוי באחת ממערכות החישה או בכמה. פעמים רבות אנשים עם קשיי ויסות חושי של תת גירוי לא ירגישו בכאב אם אינו חזק מאד ולכן אפשר יהיה לראות עליהם שריטות וסימנים כחולים שאין להם כל יכולת להסבירם.

לרגע תת גירוי יכול להישמע רצוי, אך יש להתייחס לכך שאנשים אשר אצלם הוויסות החושי נמצא בתת גירוי זקוקים לגירויים עוצמתיים כדי לחוות את העולם. זה יכול להתבטא בצורך במגע עמוק, לשמוע מוזיקה בעוצמה , תנועתיות מרובה ועוד.

מהו יתר גירוי בוויסות חושי?

יתר גירוי של ויסות חושי יהיה מצב בו כל תחושה היא עוצמתית יותר מכפי שהיא נתפסת אצל אחרים. אנשים עם יתר גירוי יכולים לחוש כאב בקלות רבה, להתרחק ממגעים שונים, לשמוע קולות שקטים כרעש שמפריע ועוד.

אנשים עם יתר גירוי חווים את העולם כעוצמתי יותר והדבר יכול להפריע להם בתפקוד היום יומי. הם יכולים לחוות סינוור מאור שאינו חזק, להרגיש את טעמי המזון בעוצמה רבה מכפי שהם ולסבול ממש מריחות שונים כמו גם ריחות בסנדוויצ'ים של חבריהם וריחות בישולים.

האם יכול להיות ויסות חושי שונה לכל חוש

כן. יכול להיות מצב בו כל מערכת תעביר את הגירויים בצורה שונה. לדוגמה, יכול להיות שילד יחוש שכל אור הוא חזק מאד (סינוור) ואז יחוש במערכת זו יתר גירוי ובו זמנית בכל הנוגע לחוש המגע, לא יושפע כמעט ממגעים שונים ויצטרך אפילו מגע עמוק וחזק כדי לחוש בו, מה שאומר שמערכת המגע שלו תהיה בתת גירוי.

אנו מבינים כי כל מערכת יכולה לקבל פרשנות שונה ולכן ישנן צורות שונות של קשיי ויסות חושי. אצל כל ילד (ומבוגר) המערכות עובדות בצורה שונה ולכן האבחון והטיפול חייב להיות מתאים באופן אישי למטופל ואין מענה אחד כללי שטוב לכולם. למרות הנאמר, אפשר לראות כי בפועל רוב הילדים אשר חווים קשיי ויסות חושי חווים יותר תת או יתר גירוי בכלל המערכות ולא קיצוניות לשני הצדדים בכל מערכת.

איזון המערכות השונות

ישנה אפשרות בעזרת אבחון וטיפול לאזן את המערכות השונות ולהפוך את ההפרעה לקלה יותר. כמובן, כל אדם יחיד ומיוחד ולכן הוא חווה את העולם בהתאם, אך טיפול נחוץ כאשר הוויסות החושי מוביל לקושי בהתמודדות יום יומית ואז כדאי לבצע טיפול המותאם למטופל באופן אישי.