aaa
מלאו את השאלון שלהלן ואני חוזרת אליכם עם המשך האבחון והטיפול >>> 

לקות למידה היא קושי המתבסס על רקע נוירולוגי שמתבטא בחוסר יכולת לרכוש מיומנויות בתחום הלמידה. הערכות מדברות על כך שכ-10% מהאוכלוסייה הם בעלי לקויות למידה כשרובם הגדול (כ-98%) יכולים להשתלב במסגרות הלמידה הקיימות. בתחום הלקויות אפשר למצוא מושגים שונים וביניהם:

דיסלקציה –

דיסלקציה היא לקות למידה שהביטוי שלה הוא קושי ברכישת מיומנות הקריאה. הקושי יכול להתבטא בשיבושים בקריאה, קריאה איטית, שגיאות כתיב, קושי בהבנת הנקרא ואבחנה בין האותיות השונות. אצל חלק מהילדים (או המבוגרים) הדיסלקציה מתבטאת בקושי לקרוא באופן כללי ואצל חלקם מדובר על קושי בהתמודדות מול טקסט ארוך (שיכול להיות גם עמוד בספר).

דיסגרפיה –

דיסגרפיה היא לקות בתחום הכתיבה. הדיסגרפיה מתבטאת באחיזה חזקה של העיפרון ולחץ בכתיבה, כתיבה איטית, וניסוחים לא מסודרים או לא נכונים. ילדים בעלי לקות למידה של דיסגרפיה נמנעים פעמים רבות מכתיבה, מה שיכול להתבטא גם בכתיבה של תשובות קצרות. לרוב, יהיה גם פער בין יכולת ביטוי בעל פה ליכולת ביטוי בכתב.

דיסקלקוליה –

דיסקלקוליה היא לקות מתחום החשבון. ילד בעל לקות של דיסקלקוליה יתקשה לרכוש מיומנויות בתחום החשבון כפי שמצופה מבני גילו. הקושי יכול להתבטא בצורות שונות כמו קושי בהבחנה כמותית, קושי בהערכה ובאומדן, קושי להבין רצף של פעולות חשבוניות וכן קושי להבין מונחים מתמטיים ובעיות שכתובות בצורה מילולית ולתרגם אותן לתרגילים.

 

לקויות למידה אינן מבחינות בין הילדים ואפשר לראות שגם בקרב ילדים שאובחנו כמחוננים ישנם ילדים עם לקויות. כיוון שרוב הילדים יכולים להשתלב בכיתות רגילות, אך זקוקים לעזרה כדי להתקדם בחומר, חשוב מאד לבצע אבחון ולבחור את תכנית העבודה הטובה ביותר עבור הילד ועבור הכיתה שבה הוא לומד.

חשוב לדעת כי לקות למידה אינה עובר מעצמה ולכן גם מבוגרים יכולים להיות עם דיסלקציה, דיסגרפיה או דיסקלקוליה. גם מבוגרים יכולים לעבור אבחון וטיפול שיקל על הלקות שהם חווים ולאפשר להם לבצע משימות שונות בחייהם ביתר קלות.

המתנה עם אבחון של לקויות למידה עלולה להוביל ליצירת פער בלימודים. הקושי להתמודד עם חומר כתוב, לכתוב או להתמודד עם משימות בתחום החשבון, יכול להיתפס כסיבה שונה מהסיבה האמתית והילד עלול להיתפס כלא מוצלח, להגיע להישגים נמוכים וכל זה ללא כל קשר ליכולת השכלית או למידת המאמץ המושקע במענה על המשימות השונות. לכן, בכל מקרה יש לעקוב אחר התפתחות הלמידה של הילד ולנסות לזהות קשיים במטרה לבצע אבחון וטיפול מוקדם ולהקל עליו.