aaa
מלאו את השאלון שלהלן ואני חוזרת אליכם עם המשך האבחון והטיפול >>> 

ילדים עם קשיי ויסות חושי עומדים כל יום מול אתגרים שונים שאחרים לא חווים אותם באותה דרך. חלק מהאתגרים מקשים על הילדים בביצוע שיעורי בית ומפריעים לרצף הלמידה. כדי לעזור לילדים בהכנת שיעורי הבית כדאי להכיר את מה שיכול להפריע להם ולהפחית אותו בצורה משמעותית.

קושי הקשור במערכת הראיה

קשיי ויסות חושי יכולים להגיע ממערכות שונות ואחת מהן היא מערכת הראיה. ילדים בעלי קושי זה יכולים להתלונן על כך שהם מסנוורים, שאין להם מספיק אור בחדר או יותר מדי אור. אף על פי שיכול להיות שאחרים לא חשים את ההפרעה, עבורם מדובר באתגר שיכול להסית אותם בקלות משיעורי הבית ולהקשות עליהם ללמוד.

קושי הקשור במערכת השמיעה

ילדים שחווים קשיי ויסות חושי שהמקור שלו במערכת השמיעה עלולים להיות מושפעים מכל צליל, רעש ורחש שנשמע סביבם. הדרך הטובה ביותר לעזור לילדים אלו היא לשמוע את התלונות שלהם ולפעול כדי להפחית את הרעשים השונים. הרעש יכול להיות אפילו מרמקולים של מחשב שדולקים (גם כשהמחשב כבוי) גם אם אתם חושבים שאין כל רעש בסביבה. זיהוי הרעש וכיבוי שלו יוכל לעזור לילד להתרכז ולהכין את שיעורי הבית. רצוי מאד להכין את שיעורי הבית בחדר של הילד ולדאוג שם לשקט.

קושי הקשור למגע

קושי אשר משאיר הרגשה של מגע מתמיד או חוסר במגע (מה שמוביל לצורך במגע). ילדים עם קושי מגעי יכולים לחוות הפרעה מכל מגע ואפילו המגע שלהם עם השולחן כשהם בבגדים קצרים יכול להפריע להם להכין את שיעורי הבית. כדי להימנע במידה שאפשר מהקושי יש להבין מה מפריע לילד, לפנות את השולחן, לדאוג שלא יהיה דביק (לעתים שאריות של עבודת דבק יכולות להישאר על השולחן ולפגוע בהכנת שיעורי הבית).

קושי הקשור למערכת הריח

ישנם ילדים שחווים קושי של ויסות חושי שמתבטא ברגישות לריחות. ילדים אלו צריכים להכין שיעורי בית בסביבה שתהיה להם נעימה ובוודאי לא להכין אותם בסביבת המטבח. יש לא מעט משפחות בהן הילדים מכינים את שיעורי הבית במטבח או על שולחן האוכל בסביבת בישול ותוך כדי מתלוננים על קושי להתרכז או אי נוחות. במקרה של ילד שרגיש לריחות הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הכנת שיעורי הבית היא להעביר אותה לחדר פרטי ללא ריחות. במקרה של ילד שמתלונן על ריחות לא נעימים בחדר בעת הכנת שיעורי הבית מומלץ לבחון מה יכול להפריע לו וגם… להסתכל בתיק אולי נשארה שם ארוחת עשר מאחד הימים.

טיפול בבעיה

כל ילד צריך להכין שיעורי בית בסביבה שנוחה ונעימה לו. עם זאת, טיפול בגירויים השונים הוא רק פן אחד שיש להתייחס אליו והתלונות השונות יכולות להצביע על כך שמומלץ לבצע אבחון מעמיק יותר כדי למנוע מהילד את הקושי. אפשר לבצע אבחון מקיף ולקבל תכנית טיפול ולהפחית בצורה משמעותית קשיי ויסות חושי כאשר האבחון אישי מאד ואצל חלק מהילדים הבעיה יכולה להיפתר תוך שבועות בודדים ולהקל גם על הכנת שיעורי הבית.