aaa
מלאו את השאלון שלהלן ואני חוזרת אליכם עם המשך האבחון והטיפול >>> 

בשנים האחרונות אנו שומעים יותר ויותר על הפרעות קשב וריכוז ונראה כי אוכלוסיית הילדים הסובלת מההפרעה הולכת וגדלה. ההסברים לכך שישנן יותר הפרעות שונות ומגוונות ואפשר לייחס אותם גם לדור המסכים המושפע מתנועה מתמדת מול העיניים, חוסר תנועה, תזונה לקויה וגם עלייה במספר הילדים הנבדקים.

החיים עם הפרעות קשב וריכוז הם אינטנסיביים וכוללים פעמים רבות גם תסכול שבא לידי ביטוי במערכות השונות בהן נמצא הילד. ההפרעות משפיעות על חיי היום יום ואינן באות לידי ביטוי רק במערכת הלימודית אלא כמעט בכל מערכת בחייו של הילד.

השפעת הפרעות קשב וריכוז על ההתקשרות החברתית

הקשרים החברתיים הם חלק מהיום שלנו ויצירתם היא חלק בלתי נפרד מהתפתחותו של הילד ובקרב ילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז נראה פעמים רבות קושי גם בתחום זה. הסיבות לקושי החברתי יכולות להיות בשל ריחוק הילדים מסביב אך יש להבין גם מדוע הריחוק מתקיים. ההפרעות מובילות לאימפולסיביות, תגובות "קצרות", פעמים רבות ילדים עם הפרעות קשב וריכוז מדברים בקול רם או במהירות.

פעמים רבות ההפרעה משולבת בקשיי ויסות חושי ואז הילדים נוגעים באחרים יתר על המידה (ולפעמים להפך, הם מרגישים בעצמם צורך להתרחק) או שמתפרצים בזעם כלפי אחרים. כיוון שלחברתיות יש השפעה על כל תחומי החיים חשוב מאד להתייחס אליה ואם מופיע ריחוק וקושי ליצור חברויות מומלץ לבחון את המקור לכך.

השפעת הפרעות קשב וריכוז על השינה

הפרעות קשב וריכוז יכולות להשפיע על השינה שמתבטאות בקושי להירדם או שינה לא טובה. אם הילד חווה בעיות וקשיים בשינה הדבר יכול להכניס אותו למעגל סגור של עצבנות יתר, קושי להתרכז ותפקוד לקוי בחיי היום יום. קושי בשינה משפיע גם על ההתפתחות התקינה ועל כן חשוב מאד להתייחס לכך בהסתכלות על ילדים בתחום קשב וריכוז.

חשוב לציין כי יש לבחון את המקור של הבעיה כיוון שלעתים הפרעות שינה מתפרשות כהפרעות קשב וריכוז אך בבדיקה מעמיקה מתגלה כי הדבר הפוך והפרעות השינה הן הגורמות להפרעות ולא להפך. במקרה שכזה, טיפול בשינה יפתור את הקשיים השונים שנתפסו כבאים מתחום קשב וריכוז.

השפעה על הדימוי והביטחון העצמי

הדימוי העצמי של הילד הוא זה שימשוך אותו קדימה או אחורה. ילד שאינו מאמין בעצמו ובטוח כי יש לו בעיות ועל כן הוא אינו מסוגל להתמודד מול מצבים שונים, עלול להגיע למצב בו הוא "מוותר" על חוויות בשל האמונה כי הוא בכל מקרה ייכשל. בניית הדימוי העצמי חשובה מאד להתפתחות ויש להתייחס אליה כבר מגיל צעיר. אם הביטחון העצמי של הילד נפגע, יהיה צורך להתייחס אליו בטיפול הפרעות קשב וריכוז מעבר להתייחסות להפרעה עצמה.

השפעה על הלימודים ותחומי העניין

אחד הקשיים הידועים ביותר של הפרעות קשב וריכוז הוא בתחום הלימודים. הקושי להתרכז, הגירויים שמופיעים מסביב, מובילים להצלחה פחותה בלימודים וקושי להשתלב במערכות בלתי פורמליות. חשוב לדעת כי לא במקרה מגדירים את הקושי ככזה ועושים שימוש במילה שכזו כיוון שמדובר בבעיה אמתית, בחוסר יכולת להתרכז ולהשתלב בחיי היום יום כמו כל הילדים והדבר מתבטא גם בהליך הלמידה וניסיון להעמיק בתחומי העניין האישיים.

טיפול הפרעות קשב וריכוז

ברגע שנראה כי הילד סובל מהפרעות קשב וריכוז מומלץ להתייחס לכך ולעבור אבחון וטיפול מתאים. הטיפולים המוצעים היום מגוונים ואחד מהם הוא הטיפול הניורו-התפתחותי-תפקודי. במסגרת גישה זו עובר כל ילד אבחון מקיף כדי לבחון את מקור ההפרעה ודרך הטיפול הנכונה לו ביותר ולאחר מכן מקבל סדרת טיפולים קלים לביצוע יומיומי בבית שמובילים לשיפור הדרגתי תוך זמן קצר.