aaa
מלאו את השאלון שלהלן ואני חוזרת אליכם עם המשך האבחון והטיפול >>> 

מחקר של דר' מיכאל דוידוביץ בשיתוף עם קופת חולים מכבי מצביע על כך שישנה עליה במספר הילדים אשר סובלים מהפרעות קשב וריכוז ואחת הסיבות לכך היא השימוש בסמארטפון.

מה משפיע על העלייה בילדים עם הפרעות קשב וריכוז

המחקר מצביע על כך שישנה עלייה של פי 2 במספר המאובחנים כבעלי הפרעות קשב וריכוז לעומת מספר המאובחנים לפני עשור. הסיבות לכך הן שונות וברור כי המודעות לאבחון והתפיסה שהשתנתה כלפי ילדים אלו מובילות גם הן לעלייה מספרית בילדים עם ההפרעות. מהמחקר עולה נתון לא מפתיע שמקשר בין עליה במודעות לתחום לעליה במספר האבחונים שנעשים ולכן התוצאה היא שיותר ילדים מוגדרים כבעלי הפרעת קשב וריכוז. המחקר העלה עוד נושא מעניין והוא הקשר בין השימוש בסמארטפון לבין ההפרעות והפעם מדובר על התנהלות ההורים ולא הילדים.

ההורים משתמשים בסמרטפון והילדים חווים הפרעות קשב וריכוז

הפרעות קשב וריכוז מושפעות מתכונות גנטיות לצד השפעות סביבתיות. בעוד החוקרים לא איתרו עדיין את הגן הספציפי המשפיע על הפרעות אלה הם קבעו כי השינויים הטכנולוגיים משפיעים עליהן. השימוש העודף במסכים גורם לילדים לפתח טווח קשב קצר. השימוש בסמרטפון מביא איתו גירויים מהירים ומידיים ואם משווים את אותם גירויים למה שהילדים חווים במהלך יום הלימודים שלהם, הלימודים נראים איטיים, הם נמשכים זמן רב והגירויים הלימודיים לא מרגשים כפי שהם על המסך.

אבל העובדה שהילדים נמצאים מול המסכים ומול הסמארטפון היא לא הבעיה היחידה. העובדה שההורים מכורים לשימוש בסמארטפון מובילה לכך שתשומת הלב שלהם לילדים אינה מלאה והילדים לומדים לאמץ את ההתנהגות שהם רואים אצל ההורים. העובדה שההורים מצפים לגירויים מהירים ויוצרים תקשורת קצרה ועניינית מטרידה ביותר ולכן ההמלצה היא להימנע משימוש מוגבר בסמארטפון בעת תקשורת עם הילדים (או במילים אחרות – לסגור את המסכים בעת השיחה עם הילדים ולא לתת לגירויים להפריע).

אז מה עושים עם הנתונים הללו

מהמחקר של דר' מיכאל דוידוביץ אפשר ללמוד רבות וקודם כל ללמוד כיצד אנו כהורים מתקשרים מול הילדים שלנו. סגירת המסכים בעת יצירת תקשורת היא עניין של הצבת גבולות והיא מתחילה מאתנו, המבוגרים ולכן ההמלצה האישית שלי היא לשים לב מה אנחנו, ההורים, יכולים לשנות וזאת לפני שאנו באים לטפל בילדים.

במחקר נמצא כי רק 60% מהילדים אשר מאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז צריכים תרופות, מה שיכול להצביע על כך שלא מומלץ למהר לרשום מרשמים. ישנן שיטות רבות לטיפול בהפרעות הללו, אחת מהן היא NDFA שלה תוצאות חיוביות (ראו רשמים בדף ההמלצות).